מינויים עורך דין בנימין מלכא

סגן יושב ראש ועדת צבא וביטחון

מ"מ יושב ראש ועדת לשון הרע

סגן יושב ראש ועדת לשון הרע